Vloeistofanalyse

Analyses van vloeistoffen en glycol

Uw vloeistof laten analyseren door Hydratech

De eigenschappen van de warmteoverdrachtvloeistof (proces koelvloeistoffen e.d.) hebben een directe en langdurige invloed op de systeemprestaties, de opbrengst van de productie, het energieverbruik, het onderhoud en de productie onderbrekingen. Daarom is het belangrijk om uw vloeistoffen regelmatig te laten analyseren. De analyse levert u belangrijke informatie over eigenschappen van de vloeistoffen in uw systeem. Hydratech helpt u uw proces optimaal te laten functioneren.

Hydratech adviseert

Toepassing en selectie

Om interne biologische vervuiling van koel- en verwarmingssystemen te voorkomen, is het van vitaal belang dat de bijbehorende warmteoverdrachtsvloeistoffen biocide- en bacteriostatische eigenschappen hebben. Het Sureflow-programma van enkel- en dubbel werkende biociden kan worden gebruikt voor de behandeling van nieuwe en bestaande systemen, of ze nu alleen in water of met glycol werken. Bijvoorbeeld: water-glycol, waterpekel enz.

Onze Sureflow producten

Afhankelijk van de systeemconditie, bijvoorbeeld als het systeem niet of sterk verontreinigd is, is er een geschikte Sureflow oplossing dat bij het systeem past. Door het analyseren van een monster kunnen wij een geschikt Sureflow product en een behandelingsregime aanbevelen om langdurige bescherming te bieden.

Wij helpen u het juiste product vinden

Het selecteren van een geschikte formulering, mengverhouding en een geschikt inhibitorpakket kan een ontmoedigende taak zijn voor diegenen die niet vertrouwd zijn met vloeibare thermodynamica, toxiciteit, roestvorming en aërobe bacteriën.

Hydratech helpt klanten al sinds 1998 bij de keuze van vloeistoffen en maakt daarbij gebruik van meer dan 100 jaar gecombineerde ervaring in alle aspecten van koel- en verwarmingstoepassingen.

Conditionering

Bij aanvang en afronding van werkzaamheden

Op basis van jarenlange ervaring is het niet ongewoon dat het onderhoud van koel- en verwarmingssystemen over het hoofd wordt gezien. Onder dergelijke omstandigheden kunnen zich verschillende zaken ontwikkelen, waaronder;

  • Vergevorderde corrosie
  • Biologische vervuiling
  • Sedimentvorming.

Dit alles heeft een directe en negatieve invloed op de warmteoverdracht, de pompprestaties en de energiekosten.

De mogelijke gevolgen van corrosie en vervuiling van leidingsysteem

Uiteindelijk kan corrosie in het leidingwerk leiden tot uitval, lekkages en vroegtijdige stillegging. Voorafgaand aan eventuele herstelwerkzaamheden zal de koel- en/of verwarmingsvloeistof waarschijnlijk worden afgetapt en afgevoerd. En vervolgens is er nieuwe vloeistof nodig om het bijbehorende systeem weer in bedrijf te stellen.

Echter, door de vervuiling van het systeem door corrosie, algen, bezinksel etc. zal ook elke nieuwe vloeistof vervuild raken. Daarom is het aan te bevelen (noodzakelijk) om dergelijke systemen te reviseren voordat ze opnieuw in gebruik worden genomen.

Hydratech is zeer vertrouwd met de vereisten van BG/29 en produceert een reeks reinigings- en conditioneringschemicaliën om bedrijven en consumenten te helpen aan deze vereisten te voldoen.

De richtlijnen

Er zijn verschillende gedetailleerde publicaties van CIBSE en BSRIA die een uitstekende richtlijn geven voor de ingebruikname (en her-ingebruikname) van leidingsystemen. BSRIA BG29/2020 Pre-commission Cleaning of Pipework Systems legt de noodzaak uit om systemen chemisch te reinigen en te conditioneren, om vroegtijdige corrosie en bacteriële verontreiniging te voorkomen.

Vloeistofmonitoringprogramma

Analyses en advies

Het selecteren van een toepassingsgerichte warmteoverdrachtvloeistof is de eerste belangrijke stap in het optimaliseren van de systeemprestaties. Het bevestigt het bewustzijn van het individuele systeemontwerp, de vereisten op het gebied van warmteoverdracht en pompen. En hoe de energie-efficiëntie (CoP) kan variëren afhankelijk van de vloeistofeigenschappen.

Om de gespecificeerde warmte- en pompprestaties te behouden, moeten de vloeistof, het leidingwerk, de warmtewisselaars, de pompen, etc. in nieuwstaat blijven. Er mag geen afbraak zijn van de mechanische of vloeibare componenten.

Dit doel kan worden bereikt door :

  • Corrosiebestendige en geschikte metalen voor het systeem te selecteren.
  • Het systeem is vóór de ingebruikname goed gereinigd en bij voorkeur voor het afvullen gepassiveerd.
  • Een geschikte (synergetische) inhibitor met een lang houdbare functie is toegevoegd aan de warmteoverdrachtvloeistof.
  • Het binnendringen van lucht (zuurstof) is tot een minimum beperkt en bij voorkeur uitgesloten.

Mits aan bovenstaande criteria wordt voldaan, moeten de vloeistof en het systeem jarenlang in goede conditie blijven.

Vloeistof analyse

Om de kwaliteit van de vloeistof en het systeem op lange termijn te controleren, wat direct van invloed is op de efficiëntie, raden wij aan om de warmteoverdrachtvloeistof periodiek te analyseren.

Het vloeistof onderhoudsprogramma is het eerste jaar na de installatie gratis voor klanten die rechtstreeks bij Hydratech producten kopen, maar onder bepaalde voorwaarden. In het bijzonder maximaal twee tests per jaar, per installatie. Als er binnen een jaar meer tests nodig zijn, kunnen er aan u kosten in rekening worden gebracht. De klant is verantwoordelijk voor de kosten voor de levering van monsters.

De werking van het programma is zeer eenvoudig. Wij leveren onze klanten voorverpakte en geëtiketteerde flessen voor het verzamelen en verzenden van monsters naar ons laboratorium voor periodieke analyse. Voor elk geanalyseerd vloeistofmonster wordt een rapport verstrekt dat bevestigt dat de concentratie, pH, totaal oplosbare vaste stoffen, troebelheid enz. van het monster zich binnen aanvaardbare grenzen bevinden. Als de resultaten buiten deze grenzen liggen, kunnen wij u adviseren een diepgaandere test uit te voeren.

Wilt u uw vloeistof laten analyseren?