Inhibitoren

Inhibitoren

Alle Hydratech-warmteoverdrachtsvloeistoffen zijn geformuleerd met synergetische inhibitoren die de natuurlijke neiging van water tot corrosie, kalkaanslag en vervuiling van het leidingwerk neutraliseren. Als er geen corrosie-inhibitoren aanwezig zijn in antivriesformules op waterbasis, is de oxidatiecorrosie vrijwel direct zichtbaar door de opgeloste zuurstof die in het water wordt vastgehouden. Kort na het optreden van oxidatiecorrosie zal er een vorm van galvanische activiteit ontstaan die leidt tot putcorrosie.

Zowel de oxidatie als de galvanische corrosie zal worden versneld naarmate de zuurgraad verandert en er biologische aanslag wordt gevormd. Er zal bijvoorbeeld corrosie ontstaan als deze specifieke inhibitoren achterwege worden gelaten. Kalkaanslag is een ernstig probleem voor open systemen die voortdurend moeten worden aangevuld met nieuw water. Het probleem is veel minder groot voor gesloten systemen die eenmalig worden gevuld of een verwaarloosbare bijvulling nodig hebben. Uit voorzorg bevatten alle productformules van Hydratech polyacrylaten die voorkomen dat vaste bestanddelen zich vasthechten aan de wanden van leidingen of andere systeemcomponenten.

Biologische verontreiniging is een veel voorkomend probleem binnen een koel- en verwarmingssysteem op basis van water. Bacteriën en algen zullen zich snel vermenigvuldigen, vooral in systemen die voor de ingebruikname niet goed gespoeld en gereinigd zijn. Als een biologische laag zich binnen warmteoverdracht systemen mag vestigen, kan de snelheid van die warmteoverdracht ernstig worden belemmerd. Alle Hydratech producten zijn geformuleerd met een of meer niet-oxiderende biociden die actief blijven gedurende vele maanden en soms jaren na de eerste afvulling.

Corrosiebestrijding
Alvorens de verschillende chemische methoden ter voorkoming van systeemcorrosie te bekijken, is het de moeite waard om enkele ontwerpprincipes op te sommen die in combinatie met eventuele corrosie-inhibitoren zullen werken.

  • Kies voor metalen die een redelijke weerstand hebben tegen de verschillende vormen van corrosie die gebruikelijk zijn in verwarmings- en koelsystemen. Als vuistregel geldt dat men zich moet distantiëren van de minder edele metalen, met name magnesium, zink en verzinkte oppervlakken.
  • Ontwerp het leidingwerk en het systeem op een manier die het pompverlies beperkt en scherpe bochten tot een minimum beperkt. Het doel is om turbulente stroming binnen warmtewisselaars en stroming in alle andere leidingen in stand te houden.
  • Afgedichte en onder druk staande systemen zijn veel minder geneigd om verse zuurstof te absorberen in vergelijking met systemen met open koperen reservoirs.
  • Voeg voldoende automatische ontluchtingskleppen toe die constant alle lucht die in het systeem zou kunnen komen, kunnen verwijderen.
  • Overweeg een zijwaartse filtratiesysteem dat voortdurend alle mogelijke corrosieve bijproducten en puin verwijdert.
  • Het gebruik van corrosieapparatuur is niet duur en geeft een goede indicatie van de interne corrosie.
  • Houd de druk van het systeem hoog genoeg om de damp die uit de oplossing komt te minimaliseren en zo cavitatie corrosie te voorkomen.