Het voorkomen van corrosie

Wat is corrosie?

Corrosie is de natuurlijke chemische aantasting van materialen doordat hun omgeving op ze inwerkt, in het bijzonder de aantasting van metalen door elektrochemische reacties. Lekkage, defecte componenten, vastzittende regelkleppen, het ontzinken van messing onderdelen en klachten over het comfort, zijn maar enkele van de vele problemen die corrosie in watervoerende installaties kunnen veroorzaken. Veel leidingsystemen hebben last van corrosie bij proceswater in open en gesloten ringleidingen of koel- en verwarmingsprocessen ten gevolge van het gebruik van diverse metaalsoorten zoals roestvast staal (rvs), koolstofstaal, koper, en aluminium en het niet geconditioneerd zijn van dit water.

Wat is galvanische corrosie?

Wat is galvanische corrosie ? Wanneer verschillende metalen tezamen gebruikt worden en er rechtstreeks contact is tussen beiden, moeten we rekening houden met mogelijk een zeer specifieke vorm van corrosie, namelijk galvanische corrosie. Een potentiaalverschil tussen beide metalen zorgt ervoor dat het zwakste metaal van beiden corrodeert. En uiteraard kunnen bepaalde omgevingsomstandigheden of -stoffen dit effect alleen maar versnellen. Bij voorkeur worden dus steeds dezelfde materialen samen gebruikt.

Hieronder enkele uitgangspunten voor het systeem die in combinatie met eventuele corrosie inhibitoren zullen werken.

  • Kies metalen met een redelijke weerstand tegen de verschillende vormen van corrosie die gebruikelijk zijn voor verwarming- en koelsystemen. Als vuistregel raden we de minder edele metalen af, in het bijzonder magnesium, zink en verzinkte coatings.
  • Ontwerp de leidingen en het systeem op zo’n manier dat dit het pompverlies vermindert en scherpe bochten tot een minimum beperkt. Het doel is om een turbulente stroming te handhaven binnen warmtewisselaars en laminaire stroming in al het andere leidingwerk.
  • Verzegelde en onder druk staande systemen zijn veel minder gevoelig voor het absorberen van verse zuurstof in vergelijking met systemen met een open koelwatertank.
  • Voeg voldoende automatische ontluchtingskleppen toe die voortdurend alle lucht uit het systeem kunnen verwijderen.
  • Overweeg een zijstroom filtersysteem dat voortdurend bijproducten van corrosie en vuil verwijdert.
  • Koppelingsroestinstallaties zijn niet duur en geven een goede indicatie van inwendige corrosie.
  • Houd de druk van het systeem hoog genoeg om damp, als gevolg van de oplossing, te minimaliseren damp en daarmee cavitatie corrosie te voorkomen.
  • Bij systemen die regelmatig stil staan bevelen wij lage maar continue doorstroming om stilstandcorrosie tegen te gaan.